Lái xe chọn TRẢ KHÁCH nhưng không có khách trên xe.