Làm thế nào để nhận được các mã khuyến mãi từ ứng dụng